ต้นไม้มงคล ปลูกแล้วมีแต่โชคลาภ เงิ นทองไหลมาเทมา

ต้นไม้

ต้นไม้มงคล ปลูกแล้วมีแต่โชคลาภ เงิ นทองไหลมาเทมา

ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ในบ้ า นนอกจากที่จะให้ความร่มรื่น ร่มเงา มีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วนั้น เขาว่ากันว่าหากปลูกต้นไม้มง ค ลเอาไว้ในบ้ า นจะช่วยในการเสริมโชค รว ยวัน รว ยคืน เป็นต้นไม้ที่ได้ให้ความหมายที่ดี ในด้านของเงิ นทองและความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวผู้ปลูกผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ าน

1 ต้นเ งิ นเต็มบ้ า น

นิยมนำมาปลูกเอาไว้ที่บ้ า น ชื่อก็ให้ความเป็นมง คลแล้ว จะเสริมความเป็นมง คลความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิต ทั้งในหน้าที่การงาน การเ งิ น มีเ งิ นทองกองเต็มบ้ า น เสริมความโชคดีเข้ามาหาอย่างไม่ข า ด

2 โป๊ยเซียน

ต้นไม้มง คลคนโบราณเชื่อกันว่าหากเราปลูกต้นโป๊ยเซียนเอาไว้บริเวณหน้าบ้ า นจะนำพาความโชคดีมาให้ เป็นต้นไม้ของเทพเจ้า 8 องค์และหากผู้ใดที่ได้ปลูกต้นโป๊ยเซียนและออกดอกจำนวน 8 ดอก จะทำให้ผู้นั้นมีโชคที่ดีเข้ามาหาอย่างมาก

ต้นไม้

3 ว่านเศรษฐีกอบทรัพย์

เป็นต้นไม้ที่ เ สี่ ย ง ทาย หากใบม้วน ดอกออกมามาก เขาเชื่อกันว่าตัวผู้ปลูกจะมีความเจริญก้าวหน้าในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น เจริญมากยิ่งขึ้น แต่ในทางกลับกันหากใบมีความเฉา นั่นหมายถึงว่า ชะ ต าชีวิตของผู้ปลูกนั้นจะไม่เจริญก้าวหน้า

4 กวนอิมทอง

ต้นไม้ที่นิยมนำมาใช้ในพิธีศาสนา คว ามเชื่ อของคนโบราณเชื่อกันเอาไว้ว่า หากได้ปลูกต้นกวนอิมทองเอาไว้นั้น เ งิ นทองจะไหลเข้ามาในบ้ า น มีเ งิ นทองใช้อย่างไม่ข า ดมือ ชีวิตจะมีความมั่งมีศรีสุขมีโชคที่ดีเข้ามา

5 ว่านร ว ยไม่เลิก

เป็นไม้ประดับที่จะปลูกได้ในที่ร่ม หรือวางไว้บนโต๊ะทำงาน ปลูกเอาไว้ในการประดับตกแต่งบ้ า น เป็นต้นไม้ที่ให้ความหมายที่ดี ตามชื่อว่านร ว ยไม่เลิก คือ เมื่อปลูกแล้วก็จะนำพาแต่สิ่งที่ดีมีเ งิ นทองเข้ามาใช้อยู่ตลอด

6 เ งิ นไหลมา

เมื่อได้ปลูกแล้วจะได้ผลที่ดีตามชื่อ คือ เ งิ นจะไหลเข้ามา การทำกิจการธุรกิจใดจะได้ผลตอบแทนที่ดี ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง คนที่พบเจอ ควรปลูกในวันอังคารและทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

7 กระบองเพชร

คนบ้ า นเรานั้นนิยมปลูกต้นกระบองเพชรเอาไว้ เพราะมีคว ามเชื่ อว่าจะทำให้กิจการที่ได้ทำอยู่มีความก้าวหน้า มีความรุ่งเรือง หน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่งได้เร็ว และมีโชคมีลาภเข้ามาสู่คนในครอบครัว

8 ต้นนางกวัก

สำหรับบ้ า นใดที่ได้ปลูกต้นนางกวักนี้ จะเหมือนมีนางกวัก กวักเ งิ น กวักทอง กวักแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในบ้ า น เ งิ นทองไหลมาเทมามีโชคที่ดีอย่างไม่ข า ดสาย การค้าข า ยดีมีกำ ไร

ต้นไม้

แหล่งข้อมูล rak-sukapap

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *