6 สัญญาณไฟเ ตื อ น จากรถบ ร รทุก คนขับร ถต้องรู้

ไฟเตือน

6 สัญญาณไฟเ ตื อ น จากรถบ ร รทุก คนขับร ถต้องรู้

การใช้รถใช้ถนนนั้น เป็นเ รื่ อ งสำคัญที่ทุกคนจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและผู้อื่น หลายครั้งที่เรากำลังขับรถอยู่อาจเคยสังเกตเห็นว่า รถคันใหญ่หรือพวกรถพ่วง รถบรรทุกต่างมักเปิดสัญญาณไฟ หรือไฟเลี้ยวในบางจังหวะ ที่เราอาจสงสัยว่า คนขับรถต้องการจะสื่อสาร อะไร เพราะรถบรรทุกเป็นรถคันใหญ่ ในเวลาที่จะเบรกหรือจะเลี้ยว จึงจำเป็นต้องส่งสัญญาณเต ือนบอกล่วงหน้า ซึ่งหากเราขับรถตามหลังรถใหญ่เหล่านี้ ก็ควรใช้ความระมัด ร ะ วั งเป็นพิเศษ และหากรู้จักสัญญาณที่คนขับรถใหญ่ใช้กันเอาไว้ ก็จะสามารถช่วยให้เราขับรถได้อ ย่ าง ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ไฟเตือน

1. ข้างหน้ามีเหตุ

ในขณะที่เรากำลังขับรถอยู่แล้วรถบรรทุกที่วิ่งอีกเลนหนึ่ง หรือรถที่วิ่งสวนเรามากระพริบไฟสูงหลายครั้ง เป็นการส่งสัญญาณบอกให้เรารู้ว่า ข้างหน้ามีด่าน หรือ ข้างหน้ามีเ ห ตุเกิ ดขึ้น ให้เราลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัย รถอีกฝั่งหนึ่งจะมองเห็นสิ่งที่เกิ ดอยู่ด้านหน้าของเรา คนขับรถบรรทุกส่วนมากจะทำการกระพริบไฟเพื่อเป็นการเ ตื อ นให้เรารู้ว่าไม่ควรขับเร็วหรือให้ร ะวั ง

2. ให้ลดความเร็วลง

ถ้าเรากำลังขับรถอยู่แล้วรถใหญ่ด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวสลับกันแบบ ซ้ายที-ขวาที เป็นการเต ือนและบอกให้เรารู้ว่า “ให้s ะวั งข้างหน้า และให้เราชะลอความเร็วลง” อาจเป็นเพราะถนนด้านหน้ากำลังเกิ ดอุ บั ติเห ตุหรือมีรถที่เบรกกระทันหัน ทำให้รถบรรทุกต้องลดความเร็วลงรวมทั้งบอกให้เรารู้ว่าให้ขับรถให้ช้าลงด้วย และเราไม่ควรที่จะแซงโดยเ ด็ ดข า ด

ไฟเตือน

3. ขอไปทางตรง

หากเรากำลังจอดติดไฟแดงอยู่แล้วเห็นว่ารถบรรทุกข้างหน้าเปิดไฟฉุ กเ ฉิ น เป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าเขาต้องการจะตรงไป ไม่เลี้ยว หากรถคันหลังต้องการไปตรงเหมือนกันก็ให้ขับตามไปได้เลยหรือหากจะเลี้ยวก็หาจังหวะเลี้ยวได้เลย เพราะการขับรถนั้นเมื่อเรามั่นใจได้แล้วว่ารถคันหน้าของเราจะไปทางไหนจะช่วยให้ง่ายต่อการ ตั ดสินใจมากยิ่งขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วย

4. ขอทาง

ขณะที่เราขับรถอยู่แล้วมีรถบรรทุกที่ต่อท้ายกันมา พย าย ามแฉลบหัวรถออกมาจากแถวพร้อมกับกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง เป็นการส่งสัญญาณว่า “ขอทางหน่อยนะ” เป็นการบอกให้รู้ว่าเขากำลังจะเร่งเครื่องเพื่อแซงขึ้นมาและต้องการขับเข้ามาในเลนของเรา หากเราเห็นและสามารถหลีกทางให้ได้ ก็ให้หลีกทางให้พร้อมกับกระพริบไฟสูงตอบกลับไป 1 ครั้ง

5. ห้ามแซง

เวลาที่ขับรถตามหลังรถบรรทุกมาแล้วต้องการจะแซง ช่วงที่เรากำลังเร่งเครื่อง หากรถบรรทุกคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวขวา โดยที่ไม่ได้จะเลี้ยวจริงนั้นเป็นการส่งสัญญาณบอกเราว่า “ห้ามแซงหรืออ ย่ าเพิ่งแซงตอนนี้” เพราะอาจมีทางโค้งหรือมีรถกำลังวิ่งสวนมา ให้เรารอก่อน และเมื่อผ่ า นไปสักระยะ รถบรรทุกจะลดความเร็วลงพร้อมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นและหลีกทางให้เล็กน้อย เพื่อบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้แซงได้แล้ว

ไฟเตือน

6. แซงได้เลย

กรณีนี้เมื่อเราขับรถตามหลังรถบรรทุกมาแล้วเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเอาไว้พร้อมกับชะลอความเร็วลงและเบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เป็นการส่งสัญญาณบอกให้เราแซงไปได้เลย ทางข้างหน้าสะดวกแล้ว

การใช้สัญญาณไฟของรถบรรทุกเหล่านี้ใช้กันโดยทั่วไปและค่อนข้างจะเข้าใจได้ง่าย หากเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องขับรถทุกวันก็ควรรู้และเข้าใจการใช้สัญญาณไฟเหล่านี้ของรถบรรทุกคันใหญ่เอาไว้ เพื่อจะได้เข้าใจและขับรถได้อ ย่ า งปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เรียบเรียง entertainmenthome

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *