3 คำ จำให้ขึ้นใจ เมื่อเ กิ ดคันเร่งค้ า ง ห้ า มละเลยเ ด็ ดข า ด

คันเร่งค้าง

3 คำ จำให้ขึ้นใจ เมื่อเ กิ ดคันเร่งค้ า ง ห้ า มละเลยเ ด็ ดข า ด

การขับรถนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนต้องทำอยู่ในทุกวัน เมื่อเราต้องเดินทางตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน หรือ การขับรถไปท่องเที่ยวในที่ต่าง ความป ล อ ด ภั ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้รถใช้ถนน และหนึ่งในสาเหตุของอุ บั ติ เ ห ตุ ที่เกิ ดจากความประ ม า ท ข า ดสติและ น่าก ลั วที่สุด ก็คือ ปัญหาคันเร่งค้างตอนขับรถ

คันเร่งค้าง

ปัญหาคันเร่งค้างเคยเป็น ข่าวอุบัติเ ห ตุ ที่ น่ากลั วอ ย่ า งที่เราเคยเห็นกันมาบ้างแล้ว วันนี้เราจึงนำเ รื่ อ งราวดีที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุม ส ติ และควบคุมรถของเราเมื่อเกิ ดอาการคันเร่งค้างขึ้น ควรทำอ ย่ า งไรจึงจะป ล อ ด ภั ย

ในทันทีที่รู้ตัวว่า คันเร่งรถค้าง ให้เรารีบใส่เกียร์ว่างหรือเกียร์ N ทันที เพราะจะทำช่วยให้ลดความเร็วของรถลงได้ แล้วให้เราค่อยชะลอรถด้วยการเหยียบเบรกเบา ห้ามเหยียบเบรกเร็วหรือแรง เพราะถ้ารถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงอาจทำให้รถ พ ลิ ก คว่ำได้

เมื่อชะลอความเร็วรถลงได้แล้ว ค่อย ประคองรถเข้าข้างทาง ดับเครื่องแล้วติดต่อช่างซ่อมรถหรือศูนย์เพื่อนำรถไปตรวจเช็คอาการผิดปกติต่อไป ไม่ควรฝืนขั บต่อเพราะอาจทำให้เกิ ดอั น ต ร า ย ขึ้นได้

สิ่งต้องห้าม เมื่อเกิ ดอาการคันเร่งค้าง คือ ห้ามดับเครื่องรถทันที เพราะเมื่อรถกำลังวิ่งด้วยความเร็วนั้นการดับเครื่องจะทำให้พวงมาลัยล็ อค และไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้ จงจำไว้ว่า อ ย่ าตกใจจน ดั บเครื่องเพื่อหวังให้รถหยุดโดยเ ด็ ดข า ด เพราะการดับเครื่องจะทำให้ อั นต ร า ยมากยิ่งขึ้น

หากเกิ ดเหตุคันเร่งค้าง ห้ามดึงเบรกมือโดยเ ด็ ดขา เพราะจะทำให้รถเสียหลักและอาจ หมุนจนพลิกคว่ำหรือไปชน กับรถคันอื่นได้

ดั งนั้นหากเรารู้สึกว่ารถมีอาการผิดปกติและคาดว่าเป็นเพราะคันเร่งค้าง

คันเร่งค้าง

เราควรตั้งสติให้ดีและจำเอาไว้ 3 คำหลัก คือ

1. เข้าเกียร์ว่าง

2. แตะเบรก

3.อ ย่ าดับเครื่อง

สาเหตุหลักที่ทำให้รถมีอาการคันเร่งค้าง

-เบรกเสีย อาจเกิ ดเพราะระบบเบรกมีปัญหา เบรกจมหรือเบรกแตก ทำให้การห้ามล้อใช้งานไม่ได้ รถเบรกไม่อยู่

-คันเร่งจม อาการ นี้อาจเกิ ดขึ้น เมื่อเบรกรถแข็งจนไม่สามารถเหยียบได้ โดยเราไม่สามารถเหยียบเบรก และคันเร่งพร้อมกันได้

-ตกใจจนเหยียบคันเร่งแทนเบรก

-การใส่รองเท้าส้นสูงขับรถ รองเท้าส้นสูงจะทำให้การขับรถทำได้ย า กขึ้นและในจังหวะ ฉุกเ ฉิ นมักจะทำให้ไม่สามารถถอนคันเร่งได้ทัน เพราะส้นรองเ ท้ าดันเอาไว้

-มีขวดน้ำหรือข้าวของต่างขวางอยู่ในขณะที่ขับรถ ทำให้ไม่สามารถถอนคันเร่ง หรือ เ ห ยี ย บ เ บ ร ก ได้ทัน

คันเร่งค้าง

สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุให้เราต้องใส่ใจ และระมัดร ะวังในการขับรถให้มากเอาไว้ เพราะอุ บั ติ เ ห ตุ ร้ ายแรงอาจเกิ ดขึ้นจากสาเหตุเล็กน้อย และเมื่อเราประม า ทข า ดสติก็อาจทำให้เกิ ดอั น ต ร า ย และความสูญเสียตามมาได้

เรียบเรียง entertainmenthome

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *