หมอแนะใช้เ พี ย ง 3 นาทีทุกวัน ร่ า งกายเป ลี่ ย นอ ย่ า งเห็นได้ชัด

หมอแนะใช้เ พี ย ง 3 นาทีทุกวัน ร่ า งกายเป ลี่ ย นอ ย่ า งเห็นได้ชัด

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเ รื่ อ งราวที่เรานั้นอย ากเอามานำเสนอเป็นอ ย่ า งมาก สำหรับคนที่รัก สุ ข ภ า พต้องอ่ า นเลย เ รื่ อ งของสุขภาพ คุณหมอแนะนำเพียง ขยับ 3 นาที เ ลื อ ดลมภายในร่ า งกายก็จะขยับหมุนเวียนไปได้ทุกส่วน ส่วนจะช่วยในการขจัดของเสียที่สะสมอยู่ในร่ า งกายมานานหลายปีให้หายไปได้

หลังจากผ่านไป 10 นาที คุณจะรู้สึกได้ว่าถึงความสบายตัว ถ้าปฏิบัติอย่ างเป็นประจำ อาการป ว ดหลังและอาการนอนไม่หลับก็จะสามารถหายไปด้วย รวมถึงอาการป ว ดหั ว อาการท้องผู ก โ ร คริ ดสีด ว ง ท ว า ร ก็จะทุเลาลงหรือถึงขึ้นหายเป็น ปลิ ดทิ้งอีกด้วย

การขยับร่ า งกาย 10 นาที เท่ากับการวิ่งช้า 5 กิโลเมตร

การที่เรานั้นขยับร่ า งกายถือว่าเป็นวิธีกายบริหารสุดมหัศจรรย์มาก เพียงใช้เวลาบริหารเพียง 10 นาที ก็เหมือนกับการได้วิ่งจ๊อกกิ้ง 5 กิโลฯ

ออกกำลังกายวันละ 30 นาทีทุกวัน เพียง 1 เดือนคุณจะผลลัพธ์เท่ากับการรำชี่กง 3 ปี และทำให้ร่ า งกายห่างไกลจากโ ร คต่าง อีกด้วย เมื่อท้องฟ้าพื้นดินและร่ า งกายผสานรวมกันเป็นหนึ่งร่ า งกายของเราก็จะเริ่มแข็งแรงมากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพของร่ า งกาย

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อและก ร ะ ดู ก เพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มการทำงานของแต่ละข้อต่อ นอกจากนี้ยังสามารถกำจัด ไข มั นส่วนเกินอีกด้วย

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทส่วนกลาง

การได้ข ยั บออกกำลังกาย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทส่วนกลางซึ่งเป็นส่วนที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้อยู่ทุกวัน ทำให้ร่ า งกายสามารถทำงานได้ดีขึ้น

การเคลื่อนไหวของอ วั ย ว ะสามารถประสานงานกันได้ดีขึ้น ส่งเสริมการไหลเวียนโ ล หิ ต และสารอาหารในเลือ ด เพิ่มสมรรถภาพท างกาย สามารถปรับสนามแม่เหล็กของร่ า งกายมนุษย์ได้ สนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ของโลก สนามแม่เหล็กขนาดเล็กของมนุษย์ หลังจากการออกกำลังกายแล้ว

จะช่วยปรับสนามแม่เหล็กขนาดเล็กของร่ า งกายมนุษย์ ทำให้เซลล์ในร่ า งกายมีการทำงานที่ดีขึ้น เสริมสร้างร่ า งกายให้แข็งแรง นอกจากนี้การปรับสนามแม่เหล็กของร่ า งกายจะช่วยให้การไหลเวียนโลหิตและการเผาผลาญอาหารดีขึ้นอีกด้วย

การออกกำลังกายแบบขยับตัวนี้สามารถยืนทำก็ได้นอนทำก็ได้ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

ให้ดื่มน้ำอุ่น 1 แก้วก่อนเริ่ม

นอนหงายบนเตียงอ ย่ าให้หมอนสูงเกินไป

ปล่อยแขนและขาทั้งสองข้างให้สบาย

หลังจากพัก 1 นาที ให้ค่อย ยกมือและเท้าขึ้น

แขนขาอยู่ที่ 90 องศากับลำตัว

แล้วเข ย่ าแขนขาของคุณ ครั้งละ 3-5 นาที ทำ 1 ครั้งทุกเช้าเย็น

แบบยืน

– ยืนทำตัวให้สบายไม่คิด ฟุ้ งซ่านห ลับตาแยกเท้าทั้งสองข้างระดับเดียวกับไหล่ มือทั้งสองข้างปล่อยวางตามปกติ จากนั้นใหใช้กำลังขาของคุณขยับโยกตัวเล็กน้อย มือทั้งสองและร่ า งกายขยับตามขาที่สั่น ทำ 1 ครั้งทุกเช้าเย็น

– ผู้ ป่ ว ยที่มีความดันโ ลหิต สูง หรือข าไม่มี แร ง ให้วางแขนทำมุม 90 องศา ส่วนผู้ป่ ว ยที่มีอาการป ว ด ห ลั งส่วนล่างและผู้ป่ ว ยโ ร คหั ว ใ จให้วางแขนทำมุม 50 องศาแทน

หมายเหตุ การออกกำลังกายด้วยวิธีนี้ สามารถออกกำลังกายได้ตามลำพัง และสามารถทำเพื่อเป็นการอบอุ่นร่ า งกายก่อนทำกิจกร ร มมอื่นได้หลังจากขยับเข ย่ าตัวแล้ว

การทำงานของส่วนต่างของร่ า งกายได้รับการก ระ ตุ้ นให้พร้อมทำงานสามารถถือเป็นการรำม ว ย จี นได้ ในช่วงฤดูหนาวสามารถสามารถทำร่ า งกายอบอุ่นก่อนออกกำลังกายได้

การออกกำลังกายควรอยู่ในระดับปานกลางไม่ควรเร็วเกินไปเวลาไม่ควรย าว เกินไปอ ย่ ารู้สึกເครียດและใช้แรงโดยมากเกินไป

เรียบเรียง entertainmenthome

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *