9 ตำแหน่งปิ ดทอง ปิ ดถูกจุด ชี วิ ตรุ่งเรือง เ งิ นเข้าล้นมือ

9 ตำแหน่งปิ ดทอง ปิ ดถูกจุด ชี วิ ตรุ่งเรือง เ งิ นเข้าล้นมือ

เคล็ดมงคลตำแหน่งปิดทองพระตำแหน่งไหนถึงดี ช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งชาตินี้และชาติหน้า คุณรู้ไหมว่า ปิดทองพระ นั้นตำแหน่งไหนดี และแต่ละตำแหน่งบ่งบอกถึงอะไร และการปิดทองที่องค์พระนั้น ยังเป็นคติธร ร มที่มีจุดมุ่งหมาย ให้ พุทธศาสนิกชน ร่วมถึงผู้ที่ศรัทธาสนใจในพระพุทธศาสนาอีกด้วย

1. ปิดทองที่พระเศียร (ศีรษะ)

ปิดทอง

เชื่อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ มีความจำเป็นเลิศ การเรียนดี ฝ่าฝันอุปสรรคในชีวิตไปได้โดยดี สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ตลอด

2. ปิดทองที่พระพัตร์ (ใบหน้า)

เชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรือง

3. ปิดทองที่พระอุทร (ท้อง)

เชื่อว่าจะส่งผลให้ร่ำร ว ย มีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเ งิ นทอง อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเ งิ นทอง

4. ปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก)

ปิดทอง

เชื่อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่ถูกใจของผู้คน ชื่นชอบ เป็นที่รักใคร่ของผู้คน โดดเด่น ต้องตา ต้องใจ

5. ปิดทองที่พระหัตถ์ (มือ)

เชื่อว่าทำให้เป็นคนมีอำนาจ มีบารมีสูงส่ง เป็นที่น่ายกย่อง ผู้คนเคารพยำเกรง

6. ปิดทองที่พระบาท (เท้า)

เชื่อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง

7. ปิดทองที่พระนาที (สะดือ)

เชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดอย าก ตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอดและสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน มีเ งิ นมีทองใช้ตลอดชี วิ ต

8. ปิดทองที่บริเวณหลังองค์พระ(ด้านหลัง)

เชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทององค์พระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วย และเชื่ออีกว่าหากปิดทององค์พระ ได้ทั่วทั้งองค์ในช าตินี้จะทำให้ไม่ว่าภพ ชา ติต่อไปชาติไหนก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงามมีสง่าราศี

9. ปิดทองบริเวณฐานลองพระองค์

ปิดทอง

มีคว ามเ ชื่ อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเ รื่ อ งเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานให้มั่นคง

เรียบเรียง entertainmenthome

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *