อาหาร 9 ช นิ ด ที่ไม่ค ว รทานตอนท้ อ งว่าง หรือหลังตื่นน อ นตอนเช้า 

อาหาร 9 ช นิ ด ที่ไม่ค ว รทานตอนท้ อ งว่าง หรือหลังตื่นน อ นตอนเช้า

ช่วงเวลาที่เพิ่งตื่นนอน หรือ เป็นช่วงที่ท้องว่างยังไม่ได้ทานอาหาร มีอาหารบางประเภทที่เราไม่ควรทานในช่วงนี้เพราะอาจเกิ ดผลเ สี ยกับร่ า งกายได้ ซึ่งบางคนอาจนึกไม่ถึงว่าอาหารบางอ ย่ า งก็ไม่ควรทาน เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา จะมีอะไรบ้างลองมาชมกัน

ท้องว่าง

1. เครื่องดื่มเย็น

ในช่วงเช้าไม่ควรทานน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มใดก็ตามในช่วงท้องว่าง เพราะจะทำให้กระเพาะเกิ ดการระคายเคืองแถม เ สี่ ย ง ที่จะเป็นโ ร ค กระเ พ าะอีกด้วย

2. ชาร้อน

เครื่องดื่ม ร้อ นในตอนเช้าเป็นสิ่งที่หลายคนชอบดื่ม แต่ชาร้อนเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ ยงเพราะการดื่มชาร้อนในตอนที่ท้องว่าง จะทำให้กรดเกลือของน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ของเราจางลงไป และยังทำให้ใจ สั่ น เวียนหัว มือเท้าไม่มีแรง และยังจะทำให้รู้สึกหิวมากกว่าปกติด้วย

ท้องว่าง

3. ของหวานหรือน้ำตาล

ถ้าท้องว่างอยู่การทานน้ำตาลหรือของหวานเข้าไปจะทำให้โปรตีนเกิ ดการรวมตัวกับน้ำตาล ส่งผลโดยจรงกับการดูดซึมโปรตีนในร่ า งกาย ทำให้ระบบหมุนเ วียน เ ลื อ ดและไตทำงานได้แ ย่ลง

4. ลูกพลับ

การทานลูกพลับในช่วงท้องว่าง จะทำให้ร่ า งกายหลั่งกรดเกลือขึ้นมาและทำให้รู้สึกแน่นหน้า อ กเ จ็ บห น้ าอก คลื่นไ ส้ อาเจี ยน และอาจทำให้เกิ ดแ ผ ลในกระเ พ าะอาหารอีกด้วย สำหรับลูกพลับนั้นไม่ควรทานเกินวันละ 2 ลูกแม้ว่าจะทานหลังอาหารก็ตาม

5. ส้ม

ส้มเป็นผลไม้ที่นิยมทานกันมากเพราะมีประโยชน์มากมายหลายข้อ แต่การทานส้มในช่วงท้องว่างนั้นจะทำให้เกิ ดกรดเกลือในกระเ พ าะอาหารมากขึ้น ทำให้เกิ ดการระคายเคื องกระเพ า ะ เกิ ดอาการท้อง อืด ไม่สบายท้องได้

6. มะเขือเทศ

การทานมะเขือเทศในช่วงที่ท้องไม่มีอาหารอยู่เลยนั้น จะทำให้สารชนิดหนึ่งทำปฏิกิ ริ ย ากับก รด เกลือในกระเพาะของเรา และเกิ ดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อได้

7. สับปะรด

เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหวานและมีประโยชน์กับร่ า งกาย แต่ไม่ควรทานทันทีหลังตื่นนอน หรือในช่วงที่ท้องว่างเพราะเอนไซม์ของสับปะรดอาจจะกัดกระเพาะของเราและทำให้เราเป็นโ ร ค ก ร ะเ พ าะได้

ท้องว่าง

8. กล้วย

หากทานกล้วยในตอนเช้าอาจทำให้เกิ ดอาการแน่นท้อง ทำให้ รู้สึกอืดท้องและเป็นการเพิ่มธาตุแมกนีเซียมใน เ ลื อ ดให้สูงขึ้นจนทำ ให้สัดส่วนขอ งแคลเซียมไม่สมดุล และกลายเป็นการไป ยั บ ยั้ งการทำงานของห ล อ ดเ ลื อ ดหัวใจ ด้วย

9. วิตามิน

สำหรับคนที่ทานวิตามินเป็นอาหารเสริม การทานในช่วงท้องว่างจะทำให้ร่ า งกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินเอาไว้ได้ ทำให้เสียคุณค่าของวิตามินไปเปล่า ควรทานวิตามินหลังจากมื้ออาหารจะช่วยให้วิตามินสามารถดูดซึมไปพร้อมกับอาหารได้ดีกว่า

สำหรับรายการอาหารที่ไม่ควรทานหลังตื่นนอนหรือในช่วงท้องว่างทั้ง 9 อย่ างนี้ เราควรหลีกเลี่ ยงที่จะทานในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะจะทำให้ร่ า งกายของเราได้รับผลกระทบและส่งผลต่อระบบการทำงานของร่ า งกายด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีของร่ า งกายก็ควรใส่ใจในเ รื่ อ งของอาหารการกินในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอ

เรียบเรียง entertainmenthome

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *